Fakta om gonore

Gonore er en seksuelt overførbar infeksjon (SOI: kjønnssykdom) forårsaket av bakterien gonokokk (neisseria gonorrhea). Ordet gonore brukes også om selve bakterien. Gonore er mest utbredt hos unge under 25 år, og de fleste som smittes av gonore vil oppleve symptomer. Høyest antall gonore smittede i Norge var i 1975 og 1976 med ca. 15000 tilfeller årlig. Gonore er i dag en forholdsvis sjelden sykdom i Norge.

Hvordan smitter gonore?

Gonore smittes ved samleie, ved kontakt mellom slimhinner på kjønnsorganer, endetarmen eller hals. Smitterisikoen ved ett ubeskyttet vaginalt samleie med en smittet person er 50-70% for kvinner, og 20-30% for menn. Gonore kan, dersom ubehandlet, være smitteførende i 3-12 måneder. Barn født av infisert mor kan 1-5 dager etter fødselen utvikle alvorlig øyeinfeksjon (opthalmia neonatorum). Risikoen for smitte til barnet dersom moren har gonore ved fødselen er 20-30%. Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstid) er 2-7 dager.

Symptomer på gonore

De fleste som smittes av gonore vil oppleve symptomer. Ved gentital gonore (gonore i kjønnsorganene) har ca. 90% av menn symptomer som svie ved urinering og utflod fra urinrøret. Ca. 50% av kvinnene har symptomer som svie ved urinering og illeluktende utflod fra skjeden. Ved rektal gonore (gonore i endetarmen) vil ca. 50% av begge kjønn oppleve symptomer i form av smerter i endetarmen og utflod. Ved hals gonore (gonore i halsen) vil ca. 40% av begge kjønn oppleve symptomer som ikke kan skilles fra andre bakterielle faryngitter (halsbetennelser). Ubehandlet gonore kan hos kvinner i ca. 20% av tilfellene medføre bekkeninfeksjon og dermed økt risiko for infertilitet (problemer med å bli gravid), ektopiske svangerskap (graviditet utenfor livmoren) og kroniske magesmerter. Hos menn kan ubehandlet gonore forårsake urethrastriktur (trangt urinrør og problemer med å urinere), epididymitt (betennelse på baksiden av hver testikkel) og kronisk prostatitt (betennelse i blærehalskjertelen). 0,1 – 0,5% av de som smittes med gonore, kan utvikle en alvorlig disseminert sykdom (bakteriemi, bakterier i blodet).

Forekomst av gonore i Norge

I perioden 2004 til 2010 er det rapportert inn totalt 1996 gonore smittede personer i Norge. I samme perioden var 60% (384/635) av de heteroseksuelle smittet i Asia hvorav 233 i Thailand. Av de homoseksuelle var 83% (100/121) smittet i Europa.

Hvordan påvises gonore?

Gonore kan påvises ved å ta prøve fra urinrør, livmorhals, endetarm eller halsen. Bakterien kan også påvises i urinprøve. Urinprøven bør da tas minst 1-2 timer etter siste vannlatning, og prøven bør inneholde de første 15-20 ml av urinen.

En gonoretest kan utføres hos legen eller med en hjemmetest. En gonore hjemmetest er spesielt nyttig dersom man ønsker et hurtig testresultat. Med en gonore hjemmetest utføres testen i hjemmet og av pasienten selv. Testresultatet er da tilgjengelig i løpet av 1-15 minutter. En gonoretest utført hos legen, tar det normalt 1-2 uker å få svar på.

Hvordan behandles gonore?

Antibiotikabehandling tar knekken på gonore. Vanlig behandlig er en dose med kinoloner (ciprofloksacin 500 mg eller ofloksacin 400 mg) til ikke-gravide. Pga. økende resistens mot disse medikamentene er det svært viktig at det tas resistensbestemmelse og at behandlingen eventuelt justeres så snart resistensbestemmelse foreligger. Ved påvist kinolonresistens bør pasienten behandles med ceftriakson 250mg satt intramuskulært eller cefixim tabletter 400 mg (må skaffes ved søknad om godkjenningsfritak), evt ampicillin. Ved påvist kinolonresistens bør det vurderes å henvise pasienten til spesialist. Dersom gonoreen er smittet fra Sørøst-Asia, bør man vurdere å gå rett på behandling med ceftriakson eller cefixime før resistensbestemmelse foreligger. Ca. hver sjette gonorepasient har samtidig klamydiainfeksjon, og det anbefales å ha en lav terskel for samtidig behandling for klamydiainfeksjon med azitromycin, særlig hvis det er mistanke om at pasienten ikke vil komme tilbake til kontroll. Pasientene må vente i to uker etter behandling før de kan ha ubeskyttet samleie. 4 uker etter avsluttet behandling anbefales en kontrollprøve. Prøven skal ikke tas tidligere enn dette fordi testen kan slå ut på døde bakterier. Behandling av gonore er gratis i Norge.

Vaksinering mot gonore

Det finnes ingen vaksine mot gonore.

Andre ressurs sider om gonore